7 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Tunku Abdul Rahman University College

3676

25

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) English with Drama

40 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM16,933.33 (95,564,330 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design (Honours) in Fashion Design

16 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM17,566.66 (99,138,568 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design (Honours) in Graphic Design

54 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM17,466.66 (98,574,212 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Fashion Design

12 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM15,000.00 (84,653,459 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Graphic Design

29 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM15,000.00 (84,653,459 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Multimedia Design

9 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,500.00 (81,831,677 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation in Arts

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019

RM16,700.00 (94,247,517 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman có nhiều chương trình học được quốc tế công nhận, chứng nhận và đào tạo ra nhiều lãnh đạo nổi tiếng trong nước và trong ngành.

  • Đơn vị đào tạo đại học hàng đầu Malaysia
  • Cơ sở chính ở Kuala Lumpur; 5 phân hiệu ở các tiểu bang khác
  • Cấp song bằng cùng các đại học nổi tiếng ở VQ Anh và Mỹ
  • Trên 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành đạt