7 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

3648

24

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) English with Drama

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM16,933.33 (94,081,979 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design (Honours) in Fashion Design

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,566.66 (97,600,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design (Honours) in Graphic Design

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,466.66 (97,045,173 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Fashion Design

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM15,000.00 (83,340,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Graphic Design

33 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM15,000.00 (83,340,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Multimedia Design

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 4 MONTHS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation in Arts

15 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 11 Tháng Năm 2020

RM16,700.00 (92,785,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman University College đào tạo hơn 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành công.

  • Giảng dạy hơn 150 chương trình ở nhiều cấp độ
  • Chương trình bằng kép hợp tác xây dựng cùng đối tác quốc tế
  • Đội ngũ cán bộ trình độ cao có kinh nghiệm trong ngành
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia