6 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Tunku Abdul Rahman University College

2275

26

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Design (Honours) in Fashion Design

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM17,566.66 (97,951,241 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design (Honours) in Graphic Design

36 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM17,466.66 (97,393,644 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Fashion Design

10 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM15,000.00 (83,639,612 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Graphic Design

16 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM15,000.00 (83,639,612 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Multimedia Design

4 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,500.00 (80,851,624 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation in Arts

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Một 2019, 13 Tháng Năm 2019

RM16,700.00 (93,118,767 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Một tổ chức giáo dục xuất sắc với các chương trình được kiểm định và công nhận toàn cầu

  • Đơn vị đào tạo đại học hàng đầu Malaysia
  • Cơ sở chính ở Kuala Lumpur; 5 phân hiệu ở các tiểu bang khác
  • Trên 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành đạt
  • Cấp song bằng cùng các đại học nổi tiếng ở VQ Anh và Mỹ