10 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

3648

24

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Creative Multimedia (Honours)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,466.66 (97,045,173 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Interactive Software Technology

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,725.00 (81,812,446 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Business Information Systems)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,275.00 (79,312,235 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Computer Science and Computer Mathematics)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,875.00 (82,645,850 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Internet Technology)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,875.00 (82,645,850 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Software Engineering

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,875.00 (82,645,850 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Computer Science)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM7,533.33 (41,855,359 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Information Technology)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM7,533.33 (41,855,359 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Computer Science

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM8,900.00 (49,448,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM8,900.00 (49,448,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman University College đào tạo hơn 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành công.

  • Giảng dạy hơn 150 chương trình ở nhiều cấp độ
  • Chương trình bằng kép hợp tác xây dựng cùng đối tác quốc tế
  • Đội ngũ cán bộ trình độ cao có kinh nghiệm trong ngành
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia