7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

1098

14

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Computer Science (Honours) in Software Engineering

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Computer Science (Hons) in Interactive Software Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Information Systems (Hons) in Enterprise Information Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Information Technology (Hons) in Information Security

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Information Technology (Hons) in Internet Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Information Technology (Hons) in Software Systems Development

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) in Management Mathematics with Computing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH