8 khóa học Kinh doanh tại Tunku Abdul Rahman University College

3248

29

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business (Honours) International Business Management

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM17,366.66 (98,688,996 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Hons) Accounting and Finance

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM17,600.00 (100,014,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Retail Management (Honours)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019, 14 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020

RM17,400.00 (98,878,456 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Business Administration)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,200.00 (80,693,913 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Business Economics)

7 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,200.00 (80,693,913 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Human Resource Management)

15 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,200.00 (80,693,913 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (International Business)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,050.00 (79,841,512 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Studies (Retail Management)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,450.00 (82,114,580 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman có nhiều chương trình học được quốc tế công nhận, chứng nhận và đào tạo ra nhiều lãnh đạo nổi tiếng trong nước và trong ngành.

  • Đơn vị đào tạo đại học hàng đầu Malaysia
  • Cơ sở chính ở Kuala Lumpur; 5 phân hiệu ở các tiểu bang khác
  • Cấp song bằng cùng các đại học nổi tiếng ở VQ Anh và Mỹ
  • Trên 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành đạt