4 khóa học Kế toán tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

1164

14

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM17,400.00 (93,708,067 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Accounting

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM14,500.00 (78,090,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Banking and Finance

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM14,500.00 (78,090,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation in Accounting

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

RM16,700.00 (89,938,202 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman University College đào tạo hơn 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành công.

  • Giảng dạy hơn 150 chương trình ở nhiều cấp độ
  • Chương trình bằng kép hợp tác xây dựng cùng đối tác quốc tế
  • Đội ngũ cán bộ trình độ cao có kinh nghiệm trong ngành
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia