12 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

4040

27

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Construction Management and Economics (Honours)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,000.00 (95,886,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Interior Architecture (Honours)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,500.00 (98,707,138 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Quantity Surveying (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,933.33 (101,151,296 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Real Estate Management(Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019

RM17,500.00 (98,707,138 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Architecture (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM16,900.00 (95,322,894 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Architecture

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM10,366.66 (58,472,191 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Quantity Surveying

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 4 MONTHS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Real Estate Management

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 4 MONTHS

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Technology (Building)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM15,000.00 (84,606,119 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Built Environment)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM7,533.33 (42,491,054 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Architecture

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM19,600.00 (110,551,995 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Built Environment

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM8,900.00 (50,199,630 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman University College đào tạo hơn 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành công.

  • Giảng dạy hơn 150 chương trình ở nhiều cấp độ
  • Chương trình bằng kép hợp tác xây dựng cùng đối tác quốc tế
  • Đội ngũ cán bộ trình độ cao có kinh nghiệm trong ngành
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia