7 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại Tunku Abdul Rahman University College

3993

26

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Construction Management and Economics (Honours)

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM17,000.00 (95,349,886 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Interior Architecture (Honours)

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM17,500.00 (98,154,294 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Architecture (Honours)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM16,900.00 (94,789,004 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Architecture

2 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM10,366.66 (58,144,697 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Quantity Surveying

2 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS 4 MONTHS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Real Estate Management

5 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 YEARS 4 MONTHS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Technology (Building)

3 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM15,000.00 (84,132,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman có nhiều chương trình học được quốc tế công nhận, chứng nhận và đào tạo ra nhiều lãnh đạo nổi tiếng trong nước và trong ngành.

  • Đơn vị đào tạo đại học hàng đầu Malaysia
  • Cơ sở chính ở Kuala Lumpur; 5 phân hiệu ở các tiểu bang khác
  • Cấp song bằng cùng các đại học nổi tiếng ở VQ Anh và Mỹ
  • Trên 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành đạt