12 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

1164

14

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Construction Management and Economics (Honours)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM18,033.33 (97,118,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Quantity Surveying (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM14,725.00 (79,301,798 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Real Estate Management (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Architecture (Honours)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM16,933.33 (91,194,806 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Architecture

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM10,933.33 (58,881,679 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Quantity Surveying

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 5 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Real Estate Management

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS 4 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Technology (Building)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM15,000.00 (80,782,817 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Architecture

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM19,600.00 (105,556,214 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Built Environment

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

RM8,900.00 (47,931,138 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Built Environment

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

RM7,533.33 (40,570,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Interior Architecture (Honours)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman University College đào tạo hơn 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành công.

  • Giảng dạy hơn 150 chương trình ở nhiều cấp độ
  • Chương trình bằng kép hợp tác xây dựng cùng đối tác quốc tế
  • Đội ngũ cán bộ trình độ cao có kinh nghiệm trong ngành
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia