2 khóa học Khoa học đại cương tại Tunku Abdul Rahman University College

3251

29

Khóa học tiếng Anh

Cambridge GCE A Level Science

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation in Science

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019

RM16,900.00 (96,037,121 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman có nhiều chương trình học được quốc tế công nhận, chứng nhận và đào tạo ra nhiều lãnh đạo nổi tiếng trong nước và trong ngành.

  • Đơn vị đào tạo đại học hàng đầu Malaysia
  • Cơ sở chính ở Kuala Lumpur; 5 phân hiệu ở các tiểu bang khác
  • Cấp song bằng cùng các đại học nổi tiếng ở VQ Anh và Mỹ
  • Trên 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành đạt