2 khóa học Khoa học đại cương tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

1164

14

Khóa học tiếng Anh

Cambridge GCE A Level Science

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (18 MONTHS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation in Science

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020

RM17,000.00 (91,553,859 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman University College đào tạo hơn 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành công.

  • Giảng dạy hơn 150 chương trình ở nhiều cấp độ
  • Chương trình bằng kép hợp tác xây dựng cùng đối tác quốc tế
  • Đội ngũ cán bộ trình độ cao có kinh nghiệm trong ngành
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia