7 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Tunku Abdul Rahman University College

3709

25

Khóa học tiếng Anh

Cambridge GCE A Level Science

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Food Science

3 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,750.00 (82,893,037 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Chemistry and Biology)

5 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,750.00 (82,893,037 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Microelectronics with Computer Communications)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,725.00 (82,752,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Sport and Exercise Science

10 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,350.00 (80,645,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation in Science

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Năm 2019

RM16,900.00 (94,975,751 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Life Science)

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM9,000.00 (50,578,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman có nhiều chương trình học được quốc tế công nhận, chứng nhận và đào tạo ra nhiều lãnh đạo nổi tiếng trong nước và trong ngành.

  • Đơn vị đào tạo đại học hàng đầu Malaysia
  • Cơ sở chính ở Kuala Lumpur; 5 phân hiệu ở các tiểu bang khác
  • Cấp song bằng cùng các đại học nổi tiếng ở VQ Anh và Mỹ
  • Trên 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành đạt