11 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

3659

24

Khóa học tiếng Anh

Cambridge GCE A Level Science

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 11 Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Food Science

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,750.00 (81,951,347 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Chemistry and Biology)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,750.00 (81,951,347 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Microelectronics with Computer Communications)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,875.00 (82,645,850 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Sport and Exercise Science

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,350.00 (79,728,937 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Life Sciences)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM7,533.33 (41,855,359 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation in Science

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 11 Tháng Năm 2020

RM16,900.00 (93,896,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Food Science)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM8,900.00 (49,448,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Life Science)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM8,900.00 (49,448,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Built Environment

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM8,900.00 (49,448,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Sport Science

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Mười 2019, 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM8,900.00 (49,448,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman University College đào tạo hơn 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành công.

  • Giảng dạy hơn 150 chương trình ở nhiều cấp độ
  • Chương trình bằng kép hợp tác xây dựng cùng đối tác quốc tế
  • Đội ngũ cán bộ trình độ cao có kinh nghiệm trong ngành
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia