7 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Tunku Abdul Rahman University College

2275

26

Khóa học tiếng Anh

Cambridge GCE A Level Science

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Một 2019, 13 Tháng Năm 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Food Science

2 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,750.00 (82,245,618 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Chemistry and Biology)

6 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,750.00 (82,245,618 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Microelectronics with Computer Communications)

1 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,725.00 (82,106,219 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Sport and Exercise Science

6 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Năm 2019

RM14,350.00 (80,015,228 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation in Science

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Một 2019, 13 Tháng Năm 2019

RM16,900.00 (94,233,962 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Life Science)

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Ba 2019, 27 Tháng Năm 2019

RM9,000.00 (50,183,767 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Một tổ chức giáo dục xuất sắc với các chương trình được kiểm định và công nhận toàn cầu

  • Đơn vị đào tạo đại học hàng đầu Malaysia
  • Cơ sở chính ở Kuala Lumpur; 5 phân hiệu ở các tiểu bang khác
  • Trên 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành đạt
  • Cấp song bằng cùng các đại học nổi tiếng ở VQ Anh và Mỹ