13 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Tunku Abdul Rahman University College

null

3076

24

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Communication (Honours) in Advertising

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,200.00 (95,786,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Honours) in Broadcasting

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM16,966.66 (94,487,340 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Communication (Honours) in Journalism

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,100.00 (95,229,910 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication (Honours) in Media Studies

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM16,966.67 (94,487,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Creative Multimedia (Honours)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,466.66 (97,271,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Economics (Honours)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM17,400.00 (96,900,610 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Information Technology (Hons) in Information Security

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM17,100.00 (95,229,910 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Business Studies (Business Economics)

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,500.00 (80,750,509 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Communication and Media Studies

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM15,150.00 (84,370,359 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Mass Communication (Advertising)

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM15,000.00 (83,535,009 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Mass Communication (Broadcast Communication)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,500.00 (80,750,509 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Mass Communication (Journalism)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM15,000.00 (83,535,009 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman University College đào tạo hơn 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành công.

  • Giảng dạy hơn 150 chương trình ở nhiều cấp độ
  • Chương trình bằng kép hợp tác xây dựng cùng đối tác quốc tế
  • Đội ngũ cán bộ trình độ cao có kinh nghiệm trong ngành
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia