9 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Tunku Abdul Rahman University College

null

1005

13

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Communication (Honours) in Broadcasting

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM16,966.66 (92,856,854 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Communication (Honours) in Journalism

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM17,000.00 (93,039,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Communication (Honours) in Media Studies

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM16,866.66 (92,309,564 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Creative Multimedia (Honours)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM17,566.66 (96,140,595 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Economics (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM17,400.00 (95,228,481 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Business Studies (Business Economics)

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM14,500.00 (79,357,067 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Mass Communication (Advertising)

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM14,750.00 (80,725,293 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Mass Communication (Broadcast Communication)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM14,500.00 (79,357,067 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Mass Communication (Journalism)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM14,750.00 (80,725,293 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH