34 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Tunku Abdul Rahman University College

null

2720

23

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business (Honours) in Entrepreneurship

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM17,400.00 (98,975,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in International Business

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM17,400.00 (98,975,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in Logistics and Supply Chain Management

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM17,400.00 (98,975,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in Marketing

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM17,400.00 (98,975,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Administration (Honours)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM17,400.00 (98,975,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Commerce (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,400.00 (98,975,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Corporate Administration (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM17,400.00 (98,975,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Finance (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM17,400.00 (98,975,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Finance and Investment (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM17,400.00 (98,975,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Public Relations (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM16,533.33 (94,045,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Retail Management (Honours)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020, 12 Tháng Mười 2020

RM17,400.00 (98,975,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Accounting

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,500.00 (82,479,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman University College đào tạo hơn 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành công.

  • Giảng dạy hơn 150 chương trình ở nhiều cấp độ
  • Chương trình bằng kép hợp tác xây dựng cùng đối tác quốc tế
  • Đội ngũ cán bộ trình độ cao có kinh nghiệm trong ngành
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia