34 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Tunku Abdul Rahman University College

null

573

6

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Accounting (Honours)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM15,400.00 (87,241,574 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Banking and Finance (Honours)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM16,800.00 (95,172,627 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in Entrepreneurship

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM16,900.00 (95,739,130 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in Human Resource Management

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM16,900.00 (95,739,130 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in International Business

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM16,900.00 (95,739,130 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in Logistics and Supply Chain Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM16,966.66 (96,116,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in Marketing

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM16,966.66 (96,116,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Administration (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM16,900.00 (95,739,130 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Commerce (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM17,433.33 (98,760,465 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (Honours) in Advertising

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM17,100.00 (96,872,138 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Corporate Administration (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM17,100.00 (96,872,138 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Finance (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Năm 2021

RM16,700.00 (94,606,123 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH