18 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Tunku Abdul Rahman University College

null

963

12

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Science (Honours) in Analytical Chemistry

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM17,200.00 (94,961,620 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) in Food Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM17,333.33 (95,697,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) in Applied Physics (Instrumentation)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM16,866.66 (93,121,241 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) in Bioscience with Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM17,200.00 (94,961,620 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) in Microelectronics (Embedded Technology)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) in Sports and Exercise Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

RM16,966.66 (93,673,344 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Food Science

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM14,750.00 (81,435,110 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Science (Chemistry and Biology)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM14,750.00 (81,435,110 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Sport and Exercise Science

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

RM14,350.00 (79,226,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) (Life Sciences)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

RM7,533.33 (41,591,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Doctor of Philosophy (PhD) (Mathematical Sciences)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

RM7,533.33 (41,591,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Doctor of Philosophy (PhD) (Physical Science)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021

RM7,533.33 (41,591,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH