17 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Tunku Abdul Rahman University College

null

3064

24

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Honours) in Analytical Chemistry

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,233.33 (95,972,425 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) in Applied Physics (Instrumentation)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM16,933.33 (94,301,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) in Bioscience with Chemistry

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,233.33 (95,972,425 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) in Microelectronics (Embedded Technology)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM17,100.00 (95,229,910 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) in Sports and Exercise Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM17,066.67 (95,044,295 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Food Science

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,750.00 (82,142,759 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Chemistry and Biology)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,750.00 (82,142,759 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Science (Microelectronics with Computer Communications)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Năm 2020

RM14,875.00 (82,838,884 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Life Sciences)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM7,533.33 (41,953,119 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation in Science

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020, 11 Tháng Năm 2020

RM16,900.00 (94,116,110 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Food Science)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM8,900.00 (49,564,105 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Life Science)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020

RM8,900.00 (49,564,105 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tunku Abdul Rahman University College đào tạo hơn 180.000 sinh viên tốt nghiệp thành công.

  • Giảng dạy hơn 150 chương trình ở nhiều cấp độ
  • Chương trình bằng kép hợp tác xây dựng cùng đối tác quốc tế
  • Đội ngũ cán bộ trình độ cao có kinh nghiệm trong ngành
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia