Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

116 khóa học tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

144

1

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Accounting (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2022

RM16,675.00 (87,763,158 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) English with Drama

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2023

RM18,200.00 (95,789,474 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) English with Education

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2022

RM17,933.33 (94,385,947 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Banking and Finance (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2022

RM18,233.33 (95,964,895 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2022

RM20,400.00 (107,368,421 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business (Honours) in Entrepreneurship

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2022

RM18,333.33 (96,491,211 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in Human Resource Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2022

RM18,333.33 (96,491,211 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in International Business

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2022

RM18,333.33 (96,491,211 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in Logistics and Supply Chain Management

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2022

RM18,400.00 (96,842,105 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in Marketing

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2022

RM18,400.00 (96,842,105 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Administration (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2022

RM18,333.33 (96,491,211 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Commerce (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2023

RM18,900.00 (99,473,684 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học