116 khóa học tại Tunku Abdul Rahman University College

malaysia

135

1

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Accounting (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Sáu 2022, Tháng Mười Một 2022

RM16,675.00 (87,763,158 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) English with Drama

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2022

RM18,200.00 (95,789,474 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) English with Education

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2022, Tháng Mười Một 2022

RM17,933.33 (94,385,947 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Banking and Finance (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2022, Tháng Mười Một 2022

RM18,233.33 (95,964,895 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Sáu 2022, Tháng Mười Một 2022

RM20,400.00 (107,368,421 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business (Honours) in Entrepreneurship

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2022, Tháng Mười Một 2022

RM18,333.33 (96,491,211 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in Human Resource Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2022, Tháng Mười Một 2022

RM18,333.33 (96,491,211 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in International Business

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2022, Tháng Mười Một 2022

RM18,333.33 (96,491,211 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in Logistics and Supply Chain Management

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Sáu 2022, Tháng Mười Một 2022

RM18,400.00 (96,842,105 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business (Honours) in Marketing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Sáu 2022, Tháng Mười Một 2022

RM18,400.00 (96,842,105 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Administration (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022, Tháng Sáu 2022, Tháng Mười Một 2022

RM18,333.33 (96,491,211 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Commerce (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2022

RM18,900.00 (99,473,684 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học