4 khóa học bậc đại học tại Whitecliffe

null

524

2

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Certificate in Apparel + Fashion Technology – Patternmaking

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Apparel + Fashion Technology

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Arts + Design (Level 4)

226 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Digital Media + Design (Level 4)

86 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH