2 khóa học bậc đại học tại Whitecliffe College of Arts and Design

null

4970

47

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Certificate in Pattern Design (Level 4)

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Fashion Technology (Level 5)

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH