5 khóa học Mỹ Thuật tại Whitecliffe

newzealand

157

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Fine Arts - Fashion + Sustainability

141 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Hai 2021, 5 Tháng Bảy 2021

NZ$27,000.00 (423,918,122 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Fine Arts

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Hai 2021, 5 Tháng Bảy 2021

NZ$27,000.00 (423,918,122 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Graphic Design

111 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Hai 2021, 5 Tháng Bảy 2021

NZ$27,000.00 (423,918,122 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Photo Media

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Hai 2021, 5 Tháng Bảy 2021

NZ$27,000.00 (423,918,122 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Fine Arts (Level 9)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Hai 2021

NZ$27,000.00 (423,918,122 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH