1 khóa học Thiết kế đồ họa tại Whitecliffe College of Arts and Design

newzealand

4417

36

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Graphic Design

185 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$27,000.00 (402,064,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH