3 khóa học Nghệ thuật tại Whitecliffe College of Arts and Design

newzealand

5056

49

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fine Arts

59 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$27,000.00 (420,428,910 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Photo Media

55 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$27,000.00 (420,428,910 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Arts and Design (Level 4)

220 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2019, Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH