5 khóa học Nghệ thuật tại Whitecliffe

newzealand

439

1

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Fine Arts - Fashion Design + Sustainability

235 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,000.00 (392,203,663 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Fine Arts

57 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,000.00 (392,203,663 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Graphic Design

177 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,000.00 (392,203,663 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Photo Media

56 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,000.00 (392,203,663 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Arts + Design (Level 4)

226 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH