7 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Whitecliffe College of Arts and Design

3113

45

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fashion Design

134 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2019

NZ$27,000.00 (432,316,040 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fine Arts

40 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2019

NZ$27,000.00 (432,316,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Graphic Design

113 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2019

NZ$27,000.00 (432,316,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Photo Media

29 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2019

NZ$27,000.00 (432,316,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Arts and Design (Level 4)

49 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 18 weeks

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2019, Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Digital Media and Design (Level 4)

51 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 18 weeks

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2019, Tháng Bảy 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Arts Management (Level 9)

21 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 Years Low Residency (Year 1 is the PG Dip Arts Management)

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2019, Tháng Tư 2019

NZ$27,000.00 (432,316,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên tốt nghiệp Whitecliffe đều trở thành những họa sĩ, nhà thiết kế trí tuệ, giỏi nghề & thể hiện quan điểm riêng của mình qua từng tác phẩm.

  • trường chuyên nghệ thuật & thiết kế đã giành giải thưởng
  • Quy mô lớp thực hành nhỏ
  • Có không gian làm việc và/hoặc studio riêng
  • Trung bình 80% hoàn thành khóa học và tốt nghiệp