9 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Whitecliffe College of Arts and Design

newzealand

5364

56

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fashion Design

240 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$27,000.00 (411,824,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fine Arts

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$27,000.00 (411,824,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Graphic Design

188 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$27,000.00 (411,824,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Photo Media

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$27,000.00 (411,824,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Arts and Design (Level 4)

220 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2019, Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Digital Media and Design (Level 4)

90 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2019, Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Fashion Technology (Level 3)

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Pattern Design (Level 4)

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Fashion Technology (Level 5)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên tốt nghiệp Whitecliffe đều trở thành những họa sĩ, nhà thiết kế trí tuệ, giỏi nghề & thể hiện quan điểm riêng của mình qua từng tác phẩm.

  • trường chuyên nghệ thuật & thiết kế đã giành giải thưởng
  • Quy mô lớp thực hành nhỏ
  • Có không gian làm việc và/hoặc studio riêng
  • Trung bình 80% hoàn thành khóa học và tốt nghiệp