9 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Whitecliffe

newzealand

3529

23

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fashion Design

240 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$27,000.00 (395,660,249 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Fine Arts

60 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$27,000.00 (395,660,249 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Graphic Design

188 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$27,000.00 (395,660,249 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) (Level 7) - Photo Media

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Hạn nộp đơn

31 October 2019

NZ$27,000.00 (395,660,249 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Arts and Design (Level 4)

226 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Digital Media and Design (Level 4)

90 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Fashion Technology (Level 3)

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Pattern Design (Level 4)

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Fashion Technology (Level 5)

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH