3 khóa học Khoa học Máy tính tại Whitecliffe

newzealand

2204

13

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Diploma in Networking (Level 6)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 34 WEEKS PLUS 6 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Tám 2020

NZ$17,265.00 (258,011,282 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Software Development (Level 6)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 68 WEEKS PLUS 12 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Tám 2020

NZ$17,999.00 (268,980,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Web Development and Design (Level 5)

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 34 WEEKS PLUS 6 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Tám 2020

NZ$17,999.00 (268,980,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH