6 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Whitecliffe College of Arts and Design

newzealand

5316

55

New Zealand Certificate in Information Technology (Level 5)

38 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 17 WEEKS PLUS 3 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Sáu 2019, 26 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Information Technology Technical Support (Level 5)

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 34 WEEKS PLUS 6 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Sáu 2019, 26 Tháng Tám 2019

NZ$17,088.00 (261,327,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Networking (Level 6)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 34 WEEKS PLUS 6 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Sáu 2019, 26 Tháng Tám 2019

NZ$17,265.00 (264,034,355 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Software Development (Level 6)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 68 WEEKS PLUS 12 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Sáu 2019, 26 Tháng Tám 2019

NZ$17,999.00 (275,259,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Systems Administration (Level 6)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 34 WEEKS PLUS 6 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Sáu 2019, 26 Tháng Tám 2019

NZ$17,355.00 (265,410,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Web Development and Design (Level 5)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 34 WEEKS PLUS 6 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Sáu 2019, 26 Tháng Tám 2019

NZ$17,088.00 (261,327,486 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên tốt nghiệp Whitecliffe đều trở thành những họa sĩ, nhà thiết kế trí tuệ, giỏi nghề & thể hiện quan điểm riêng của mình qua từng tác phẩm.

  • trường chuyên nghệ thuật & thiết kế đã giành giải thưởng
  • Quy mô lớp thực hành nhỏ
  • Có không gian làm việc và/hoặc studio riêng
  • Trung bình 80% hoàn thành khóa học và tốt nghiệp