6 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Whitecliffe College of Arts and Design

newzealand

4970

47

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Certificate in Information Technology (Level 5)

40 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 17 WEEKS PLUS 3 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Information Technology Technical Support (Level 5)

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 34 WEEKS PLUS 6 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

NZ$17,088.00 (266,084,786 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Networking (Level 6)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 34 WEEKS PLUS 6 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

NZ$17,265.00 (268,840,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Software Development (Level 6)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 68 WEEKS PLUS 12 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

NZ$17,999.00 (280,270,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Systems Administration (Level 6)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 34 WEEKS PLUS 6 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

NZ$17,355.00 (270,242,360 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Web Development and Design (Level 5)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 34 WEEKS PLUS 6 WEEKS STUDY BREAK

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2019

NZ$17,088.00 (266,084,786 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH