19 khóa học tại Whitecliffe

null

161

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Information Technology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 10 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Fashion + Sustainability

138 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Hai 2021, 5 Tháng Bảy 2021

NZ$27,000.00 (410,556,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Fine Arts

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Hai 2021, 5 Tháng Bảy 2021

NZ$27,000.00 (410,556,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Graphic Design

109 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Hai 2021, 5 Tháng Bảy 2021

NZ$27,000.00 (410,556,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Photo Media

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Hai 2021, 5 Tháng Bảy 2021

NZ$27,000.00 (410,556,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Apparel + Fashion Technology

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Apparel + Fashion Technology – Patternmaking

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Information Technology

40 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 18 tuần

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 10 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in IT Essentials

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tuần

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 10 Tháng Năm 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Apparel + Fashion Technology

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in IT Technical Support

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tuần

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 10 Tháng Năm 2021

NZ$17,999.00 (273,688,985 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Networking

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tuần

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 10 Tháng Năm 2021

NZ$17,265.00 (262,527,937 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH