19 khóa học tại Whitecliffe

newzealand

257

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Information Technology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

NZ$18,000.00 (294,984,932 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Fashion + Sustainability

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

NZ$27,000.00 (442,477,399 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Fine Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

NZ$27,000.00 (442,477,399 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Graphic Design

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

NZ$27,000.00 (442,477,399 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Photo Media

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

NZ$27,000.00 (442,477,399 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Apparel + Fashion Technology

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022

NZ$18,200.00 (298,262,543 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Apparel + Fashion Technology – Patternmaking

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022

NZ$18,200.00 (298,262,543 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Information Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 18 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

NZ$12,000.00 (196,656,622 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in IT Essentials

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tuần

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

NZ$12,000.00 (196,656,622 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Apparel + Fashion Technology

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 38 tuần

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022

NZ$18,460.00 (302,523,436 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in IT Technical Support

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

NZ$18,000.00 (294,984,932 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma in Networking

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 36 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

NZ$18,000.00 (294,984,932 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH