1 khóa học Mạng Và Liên Lạc Qua Máy Tính tại New Zealand School of Education

newzealand

45

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Diploma In Networking - Level 6

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Mười Một 2020

NZ$18,000.00 (273,506,355 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH