6 khóa học Truyền thông tại Media Design School

newzealand

969

16

Bachelor of Creative Technologies - Game Art

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$29,450.00 (440,750,685 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Media Design - Graphic Design

86 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$29,450.00 (440,750,685 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Media Design - Motion Design

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$29,450.00 (440,750,685 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Digital Creativity Foundation Programme

18 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$23,165.00 (346,688,951 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma of Creative Technologies

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 14 Tháng Chín 2020

NZ$29,450.00 (440,750,685 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Media Design - Interactive Design

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$29,450.00 (440,750,685 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên tốt nghiệp của trường có tỉ lệ tuyển dụng cao, sẵn sàng làm việc nhờ chương trình giảng dạy theo yêu cầu, mô hình lớp học studio.

  • Là trường thiết kế kỹ thuật số hàng đầu tại New Zealand
  • Thành viên của hệ thống đại học quốc tế Laureate
  • Học viên được hướng dẫn bởi các học giả ưu tú
  • Tỉ lệ học viên tốt nghiệp có việc làm là 93%