COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

7 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Media Design School

newzealand

944

12

Bachelor of Art and Design - 3D Animation & VFX

75 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

NZ$29,450.00 (474,345,454 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Creative Technologies - Game Art

54 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

NZ$29,450.00 (474,345,454 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Media Design - Interactive Design

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

NZ$29,450.00 (474,345,454 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Design

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Một 2021, 26 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Năm 2021, 9 Tháng Bảy 2021, 10 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Mười Một 2021

NZ$30,895.00 (497,619,790 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Postgraduate Certificate in Design

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Một 2021, 26 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Năm 2021, 9 Tháng Bảy 2021, 10 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Mười Một 2021

NZ$15,450.00 (248,850,162 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Postgraduate Diploma in Design

11 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Một 2021, 26 Tháng Ba 2021, 21 Tháng Năm 2021, 9 Tháng Bảy 2021, 10 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Mười Một 2021

NZ$30,895.00 (497,619,790 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Media Design - Graphic Design

94 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

NZ$29,450.00 (474,345,454 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên tốt nghiệp của trường có tỉ lệ tuyển dụng cao, sẵn sàng làm việc nhờ chương trình giảng dạy theo yêu cầu, mô hình lớp học studio.

  • Là trường thiết kế kỹ thuật số hàng đầu tại New Zealand
  • Thành viên của hệ thống đại học quốc tế Laureate
  • Học viên được hướng dẫn bởi các học giả ưu tú
  • Tỉ lệ học viên tốt nghiệp có việc làm là 93%