1 khóa học Hệ Thống Thông Tin tại ICL Graduate Business School

newzealand

42

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

DIPLOMA OF INFORMATION SYSTEMS (DIS) LEVEL 5

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020

NZ$16,800.00 (255,272,598 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH