4 khóa học Đi Lại tại New Zealand School of Tourism

newzealand

349

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Diploma in Tourism and Travel (Level 6)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Sáu 2021

NZ$19,890.00 (302,443,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Tourism and Travel Management (Level 5)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

NZ$19,890.00 (302,443,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Tourism, Travel and Airline Industry (Level 3)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Travel and Tourism Management Diploma (Level 5)

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2021

NZ$30,490.00 (463,624,488 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH