1 khóa học Hệ Thống Thông Tin tại Whitireia New Zealand

newzealand

310

1

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Diploma in Information Systems (Level 5)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 1 Tháng Ba 2021

NZ$19,250.00 (292,499,852 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH