40 khóa học tại Whitireia New Zealand

newzealand

108

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Business Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

NZ$19,250.00 (308,070,141 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Creativity (Digital Media) [Creative Technologies]

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

NZ$19,950.00 (319,272,692 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Creativity (Performing Arts)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$23,500.00 (376,085,627 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Health Science (Paramedic)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

NZ$22,950.00 (367,283,623 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Information Technology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2021

NZ$19,250.00 (308,070,141 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Nursing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

NZ$22,950.00 (367,283,623 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Social Work

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2022

NZ$21,950.00 (351,279,979 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma in Applied Business Management

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

NZ$19,250.00 (308,070,141 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma in Applied Business Studies

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

NZ$18,250.00 (292,066,498 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma in Creativity (Digital Media)

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

NZ$19,950.00 (319,272,692 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma in Information Technology

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2021

NZ$19,250.00 (308,070,141 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma in Publishing (Applied)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

NZ$19,950.00 (319,272,692 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH