2 khóa học Trang Điểm tại Wellington Institute of Technology

newzealand

358

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Certificate in Makeup and Skin Care (Introduction) (Level 3)

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 17 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Makeup Artistry (Level 4)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

NZ$21,676.00 (340,327,749 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH