2 khóa học Quản Lý Bán Hàng tại Wintec

newzealand

774

1

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Sales and Marketing

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Bảy 2020

NZ$19,880.00 (297,525,420 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Sales and Marketing

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Bảy 2020

NZ$21,950.00 (328,505,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH