2 khóa học Đi Lại tại Toi Ohomai Institute of Technology

newzealand

450

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Diploma in Tourism and Travel (Level 5)

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$19,950.00 (313,228,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Diploma in Tourism and Travel (Level 6)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$19,950.00 (313,228,390 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH