2 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại Toi Ohomai Institute of Technology

newzealand

677

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Certificate in Primary Industry Skills (Level 2)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 15 tuần

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Forest Management (Level 6)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

NZ$16,975.00 (237,608,909 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH