8 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Universal College of Learning (UCOL)

newzealand

341

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

NZ$20,500.00 (312,386,599 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Wellness and Exercise) in Sport and Recreation Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$21,500.00 (327,624,970 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Accounting

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

NZ$20,500.00 (312,386,599 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Operations and Production Management

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

NZ$20,500.00 (312,386,599 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Project Management

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

NZ$20,500.00 (312,386,599 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Business (Administration and Technology) Level 3

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 19 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Business (Administration and Technology) Level 4

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 19 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Diploma in Business

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

NZ$20,500.00 (312,386,599 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH