2 khóa học Quản Lý Môi Trường tại Unitec Institute of Technology

newzealand

44

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Science (Animal Management and Welfare, and Biodiversity Management)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

NZ$23,460.00 (356,727,796 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (Biodiversity Management)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

NZ$23,460.00 (356,727,796 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH