15 khóa học Y tế và sức khỏe tại Southern Institute of Technology

newzealand

4256

34

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Management (Occupational Health and Safety Management Major)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 360 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, May, July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Nursing

59 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

NZ$17,000.00 (251,858,259 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Occupational Health and Safety Management

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 30 Tháng Ba 2020, 15 Tháng Sáu 2020, 3 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, May, July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Occupational Health and Safety Management

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 30 Tháng Ba 2020, 15 Tháng Sáu 2020, 3 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, May, July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Applied Health Sciences (Wellness and Rehabilitation)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Health and Wellbeing (Social and Community Services) (Level 4) with St ...

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Hai 2020

NZ$14,000.00 (207,412,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Study and Career Preparation (Level 3) (Pre Entry Applied Health Scien ...

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, May, July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Certificate in Study and Career Preparation (Level 4) (Intermediate Applied Health Sc ...

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, May, July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Certificate in Study and Career Preparation (Level 4) Health and Wellness Careers

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 19 tuần

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Enrolled Nursing

54 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

NZ$14,000.00 (207,412,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Health and Wellbeing (Practice and Applied Practice) (Level 5)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Hai 2020

NZ$14,000.00 (207,412,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Remedial Massage

15 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$14,000.00 (207,412,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH