4 khóa học Thiết kế thời trang và Dệt may tại Southern Institute of Technology

6782

79

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Fashion (Design and Technology)

23 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$17,000.00 (270,659,508 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Fashion (Design and Technology)

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$17,000.00 (270,659,508 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Fashion (Level 4)

25 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 17 tuần

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Fashion (Level 5)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$14,000.00 (222,896,065 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Viện Công nghệ Southern giảng dạy một số chương trình được đánh giá cao hàng đầu tại New Zealand.

  • Quy mô lớp học nhỏ tạo không khí thân mật
  • Giảng viên là chuyên gia quốc tế trong ngành
  • Nhiều đối tác trong ngành tại New Zealand và thế giới
  • 3 chương trình học bổng chủ lực cho học viên quốc tế