4 khóa học Thiết kế thời trang và Dệt may tại Southern Institute of Technology

newzealand

6032

64

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Fashion (Design and Technology)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$17,000.00 (259,981,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Fashion (Design and Technology)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$17,000.00 (259,981,699 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Fashion (Level 4)

30 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 17 tuần

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Fashion (Level 5)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$14,000.00 (214,102,575 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH