6 khóa học Marketing tại Southern Institute of Technology

newzealand

4100

30

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Management (Applied Marketing Major)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 360 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, May, July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Applied Marketing

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, May, July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Communication (Public Relations)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, May, July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Applied Marketing

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, May, July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Communication (Public Relations)

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, May, July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Marketing

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$17,000.00 (254,457,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH