22 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Southern Institute of Technology

newzealand

5865

57

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Commerce

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$17,000.00 (259,296,830 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Business (Level 5) (Accounting Strand)

21 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$14,000.00 (213,538,566 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Business (Level 6) (Accounting Strand)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$14,000.00 (213,538,566 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Management (Applied Management Major)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$18,000.00 (274,549,585 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Music and Event Management (Level 5)

21 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$19,500.00 (297,428,717 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Applied Management

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$18,000.00 (274,549,585 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Human Resource Management

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Mười 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Management

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Accounting

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$17,000.00 (259,296,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Applied Management

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$17,000.00 (259,296,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Event Management

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2020

NZ$17,000.00 (259,296,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Human Resource Management

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$17,000.00 (259,296,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH