22 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Southern Institute of Technology

newzealand

4887

43

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Commerce

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$17,000.00 (247,572,867 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Business (Level 5) (Accounting Strand)

37 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$14,000.00 (203,883,537 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Business (Level 6) (Accounting Strand)

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$14,000.00 (203,883,537 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Management (Applied Management Major)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

NZ$18,000.00 (262,135,976 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Music and Event Management (Level 5)

24 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$19,500.00 (283,980,641 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Applied Management

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

NZ$18,000.00 (262,135,976 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Human Resource Management

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Management

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Accounting

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$17,000.00 (247,572,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Applied Management

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$17,000.00 (247,572,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Event Management

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Mười 2019, 16 Tháng Mười Hai 2019, 16 Tháng Ba 2020, 25 Tháng Năm 2020, 3 Tháng Tám 2020, 12 Tháng Mười 2020

NZ$17,000.00 (247,572,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Human Resource Management

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$17,000.00 (247,572,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH