18 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại Southern Institute of Technology

newzealand

2914

13

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Management (Agribusiness Management Major)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 360 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Agribusiness Management

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 17 tuần

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Sáu 2020, 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Agribusiness Management

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Sáu 2020, 3 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Certificate in Animal Care (Companion Animals) (Level 3)

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 20 tuần

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Certificate in Animal Care (Lifestyle Block Animals) (Level 3)

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 70 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Năm 2020, 15 Tháng Sáu 2020, 10 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

13 April 2020, 25 May 2020, 20 July 2020, 31 August 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Certificate in Animal Technology (Level 5) with Strand in Rural Animal Technician

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2020

NZ$14,000.00 (195,966,110 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Animal Technology (Level 5) with Strand in Veterinary Nursing Assistant

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$14,000.00 (195,966,110 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Apiculture (Level 3)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 36 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

NZ$14,000.00 (195,966,110 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Certificate in Floristry (Level 3)

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Horticulture (Level 3) (General)

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Sáu 2020, 3 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

18 May 2020, 13 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Certificate in Horticulture (Level 3) Landscape Construction Strand

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 75 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Năm 2020, 15 Tháng Sáu 2020, 10 Tháng Tám 2020, 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

13 April 2020, 25 May 2020, 20 July 2020, 31 August 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Certificate in Horticulture Services (Landscape Design Strand) - Level 4

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Tư 2020, 22 Tháng Sáu 2020, 10 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020, 20 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH