2 khóa học Trồng Hoa Quả/ Trái Cây tại Otago Polytechnic

newzealand

877

3

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Certificate in Horticulture (Level 3) (Nursery Production) and New Zealand Certificat ...

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tư, Tháng Bảy 2021

NZ$22,830.00 (358,446,323 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Diploma in Horticulture Production (Level 5) (Fruit Production)

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

NZ$22,830.00 (358,446,323 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH