2 khóa học Quản Lý Du Lịch tại Otago Polytechnic

newzealand

877

3

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Diploma in Tourism Management

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$20,350.00 (319,508,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Tourism (Level 4) (Operations)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH