5 khóa học Sức khoẻ và Thể dục thẩm mỹ tại Otago Polytechnic

newzealand

1107

2

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Certificate in Exercise (Level 4)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Exercise (Level 5)

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Health and Wellbeing (Social and Community Services) (Level 4)

26 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$23,400.00 (355,558,262 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Certificate in Introductory Snowschool Instruction (Applied) (Level 4) (Ski) or (Snow ...

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 17 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Diploma in Wellness and Relaxation Massage (Level 5)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$22,990.00 (349,328,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH