3 khóa học Du lịch và Lữ hành tại Otago Polytechnic

newzealand

1466

1

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Diploma in Tourism Management

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

NZ$20,350.00 (304,600,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Tourism (Level 4) (Operations)

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Diploma in Tourism and Travel (Level 5)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

NZ$20,350.00 (304,600,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH