12 khóa học Y tế và sức khỏe tại Otago Polytechnic

newzealand

1030

3

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Nursing

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Occupational Therapy

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Occupational Therapy (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$25,970.00 (399,031,187 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Social Services (Career Practice), (Disability Support and Coordination) or ( ...

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$24,650.00 (378,749,279 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Midwifery

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Occupational Therapy

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Diploma in Enrolled Nursing (Level 5)

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Certificate in Applied Practice in Health (Specialty)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Certificate in Midwifery Practice

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Certificate in Occupational Therapy Practice

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Diploma in Midwifery

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$28,220.00 (433,602,623 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Diploma in Occupational Therapy Practice

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

NZ$28,640.00 (440,055,957 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH