12 khóa học Y tế và sức khỏe tại Otago Polytechnic

newzealand

1528

1

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Midwifery

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Nursing

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Occupational Therapy

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Occupational Therapy (Honours)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

NZ$25,970.00 (384,750,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Midwifery

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Occupational Therapy

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Diploma in Enrolled Nursing (Level 5)

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Certificate in Applied Practice in Health (Specialty)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Certificate in Midwifery Practice

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Certificate in Occupational Therapy Practice

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Diploma in Midwifery

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

NZ$28,220.00 (418,084,710 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Diploma in Occupational Therapy Practice

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

NZ$28,640.00 (424,307,090 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH