9 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại Otago Polytechnic

newzealand

1251

2

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Certificate in Agriculture (Farming Systems) (Level 3) and New Zealand Certificate in ...

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tư 2020, 20 Tháng Bảy 2020

NZ$22,830.00 (319,564,735 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Animal Technology (Level 5) (Veterinary Nursing Assistant)

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$22,220.00 (311,026,212 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

New Zealand Certificate in Horticulture (General) (Level 3) and New Zealand Certificate in Hortic ...

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$24,000.00 (335,941,903 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Horticulture (Level 3) (Arboriculture) and New Zealand Certificate in ...

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$30,420.00 (425,806,362 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Horticulture (Level 3) (Nursery Production) and New Zealand Certificat ...

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Tư 2020, 20 Tháng Bảy 2020

NZ$22,830.00 (319,564,735 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Horticulture Services (Sports Turf) (Level 4)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$22,110.00 (309,486,478 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Primary Industry Skills (Level 2)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - FRUIT PRODUCTION STRAND: 5 MONTHS; DAIRY/SHEEP AND BEEF FARMING STRAND: 8 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Horticulture Production (Level 5) (Fruit Production)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

NZ$22,830.00 (319,564,735 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Veterinary Nursing (Level 6)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$22,220.00 (311,026,212 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH