120 khóa học tại Otago Polytechnic

newzealand

384

1

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 25 Tháng Mười 2021

NZ$20,350.00 (325,674,149 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Accounting)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

NZ$20,350.00 (325,674,149 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

NZ$22,520.00 (360,402,056 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Architectural Studies (Architectural Technology) or (Interior Architecture)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$24,620.00 (394,009,708 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Construction (Quantity Surveying)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$23,400.00 (374,485,263 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Culinary Arts

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

NZ$24,980.00 (399,771,020 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Design (Communication)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

NZ$24,620.00 (394,009,708 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Design (Fashion)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

NZ$24,620.00 (394,009,708 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Design (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

NZ$24,620.00 (394,009,708 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Design (Product)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

NZ$24,620.00 (394,009,708 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering Technology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$23,400.00 (374,485,263 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Information Technology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

NZ$23,480.00 (375,765,554 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH