38 khóa học tại NorthTec

null

100

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Arts (Visual Arts or Digital Arts) (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$19,760.00 (303,614,026 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Information Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020, 27 Tháng Mười 2020

NZ$19,760.00 (303,614,026 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

NZ$19,760.00 (303,614,026 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Social Work

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

NZ$19,760.00 (303,614,026 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

NZ$22,700.00 (348,787,368 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Accounting

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Business

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$19,500.00 (299,619,105 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Business Information Systems

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Mười 2020

NZ$18,720.00 (287,634,341 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Project Management

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$19,760.00 (303,614,026 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Arts and Design (Level 4)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Automotive Engineering (Level 3)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

NZ$17,680.00 (271,654,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Cookery (Level 3)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH