36 khóa học tại NorthTec

null

66

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Arts (Visual Arts or Digital Arts) (Level 7)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

NZ$19,760.00 (328,545,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Information Systems

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Ba 2021, 14 Tháng Sáu 2021, 23 Tháng Tám 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

NZ$19,760.00 (328,545,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021, 3 Tháng Năm 2021, 26 Tháng Bảy 2021, 11 Tháng Mười 2021

NZ$19,760.00 (328,545,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Social Work

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

NZ$19,760.00 (328,545,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 YEARS FULL TIME; 4 YEARS PART TIME

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

NZ$22,700.00 (377,428,113 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Accounting

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Business

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Ba 2021, 14 Tháng Sáu 2021, 23 Tháng Tám 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

NZ$18,720.00 (311,253,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Business Information Systems

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Ba 2021, 14 Tháng Sáu 2021, 23 Tháng Tám 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

NZ$18,720.00 (311,253,492 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Project Management

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

NZ$19,760.00 (328,545,353 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Arts and Design (Level 4)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Automotive Engineering (Level 3)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

NZ$17,680.00 (293,961,631 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Cookery (Level 3)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021, 3 Tháng Năm 2021, 26 Tháng Bảy 2021, 11 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH