COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

11 khóa học tại Nelson Marlborough Institute of Technology

newzealand

419

1

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Diploma in Information Technology (Level 7)

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

NZ$18,900.00 (316,341,819 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Management (Level 7)

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 29 Tháng Mười Một 2021

NZ$18,900.00 (316,341,819 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Applied Management (Level 9)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 tuần

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 20 Tháng Chín 2021, 29 Tháng Mười Một 2021

NZ$28,350.00 (474,512,729 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

New Zealand Certificate in English Language (Academic) (Level 4)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tuần

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 20 Tháng Chín 2021, 29 Tháng Mười Một 2021

NZ$6,000.00 (100,425,974 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

New Zealand Certificate in English Language (Academic) (Level 5)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tuần

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 20 Tháng Chín 2021, 29 Tháng Mười Một 2021

NZ$6,000.00 (100,425,974 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

New Zealand Certificate in English Language (Applied) Level 3

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 20 Tháng Chín 2021, 29 Tháng Mười Một 2021

NZ$6,000.00 (100,425,974 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

New Zealand Diploma in Business (Accounting) (Level 5)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

NZ$18,900.00 (316,341,819 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

New Zealand Diploma in Business (Leadership and Management) (Level 5)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

NZ$18,900.00 (316,341,819 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

New Zealand Diploma in Information Technology Technical Support (Level 5)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$18,900.00 (316,341,819 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Postgraduate Certificate in Applied Management (Level 8)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 16 tuần

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 20 Tháng Chín 2021, 29 Tháng Mười Một 2021

NZ$8,450.00 (141,433,247 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Postgraduate Diploma in Applied Management (Level 8)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 12 Tháng Bảy 2021, 20 Tháng Chín 2021, 29 Tháng Mười Một 2021

NZ$20,900.00 (349,817,144 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH