1 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại Nelson Marlborough Institute of Technology

newzealand

1423

3

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

New Zealand Certificate in Construction Trade Skills (Level 3)

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 40 tuần

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

NZ$16,900.00 (250,348,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH