7 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại Nelson Marlborough Institute of Technology

newzealand

1096

1

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Aquaculture and Marine Conservation (Level 7)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$18,900.00 (264,554,249 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Viticulture and Winemaking (Level 7)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

NZ$18,900.00 (264,554,249 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Aquaculture (Fish Farming and Fishery Management) (Level 5)

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$18,900.00 (264,554,249 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Horticulture (General) (Level 3)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 19 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Horticulture Production (Fruit Production) - Viticulture (Level 4)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 24 tuần

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Horticulture Production (Nursery Production) (Level 4)

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 130 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Tư 2020, 25 Tháng Năm 2020, 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Sustainable Aquaculture (Level 8)

12 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$20,900.00 (292,549,407 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH