COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

78 khóa học tại Nelson Marlborough Institute of Technology

newzealand

256

1

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Aquaculture and Marine Conservation (Level 7)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

NZ$18,900.00 (302,468,866 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts and Media (Level 7)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

NZ$18,900.00 (302,468,866 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Career Development (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022

NZ$18,900.00 (302,468,866 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce (Level 7)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 29 Tháng Mười Một 2021, 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022, 28 Tháng Mười Một 2022

NZ$18,900.00 (302,468,866 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Computer Generated Imagery (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

NZ$18,900.00 (302,468,866 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Information Technology (Level 7)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

NZ$18,900.00 (302,468,866 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Nursing (Level 7)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022, 21 Tháng Hai 2022

NZ$19,900.00 (318,472,510 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Social Work (Level 7)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

NZ$18,900.00 (302,468,866 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Sport and Recreation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 360 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Viticulture and Winemaking (Level 7)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021, 24 Tháng Một 2022, 18 Tháng Bảy 2022

NZ$18,900.00 (302,468,866 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Nursing (CAP) Training Scheme Level 7

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tuần

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

NZ$9,750.00 (156,035,526 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Superyacht Crewing (Level 3)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tuần

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2022

NZ$8,688.00 (139,039,656 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH